commercial

diving

DEEPSEA COMMERCIAL DIVING CO.,LTD.

Get to know us

บริษัท ดีพซี คอมเมอร์เชียล ไดฟ์วิ่ง จำกัด เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของคนที่รับงานใต้น้ำ และร่วมกันทำงานใต้น้ำในนามบุคคลธรรมดามาตั้งแต่ปี 2537 เมื่อได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมาย จึงได้ทำการจดทะเบียนบริษัทในนาม บริษัท ดีพซี เซอร์เวย์ จำกัด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 เมื่อความต้องการงานใต้น้ำมีมากขึ้น หลากหลายแวดวงธุรกิจมากขึ้น จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อบริษัทให้สามารถตอบรับความต้องการที่มีมากขึ้นจนเกิดเป็นชื่อ บริษัท ดีพซี คอมเมอร์เชียล ไดฟ์วิ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555


บริษัทฯ มุ่งเน้นที่การทำงานใต้น้ำทุกประเภท อาทิเช่น การเชื่อมและการตัดใต้น้ำ, งานค้นหา, งานกู้เรือ, งานวางสายเคเบิล, งานถ่ายภาพนิ่ง และวีดีโอ เป็นต้น


งานทั้งหมดนี้ จะรับผิดชอบและดำเนินการโดย นักประดาน้ำที่มีความชำนาญพิเศษได้รับการฝึกฝนตรงจากสถาบันดำน้ำแห่งกองทัพเรือ มีการเรียนการสอนในด้านการทำงานใต้น้ำ และเครื่องมือทำงานใต้น้ำอย่างเชี่ยวชาญ

Why DeepSea Commercial Diving co.,Ltd.

Check Mark Illustration
Check Mark Illustration
Check Mark Illustration

ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อม

  • ความปลอดภัยของทีมงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

เราจึงเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีมาตราฐานเท่านั้นและ

ตรวจเช็คอุปกรณ์อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

  • พนักงานผ่านการฝึกอบรมงานใต้น้ำ โดยเน้นเรื่องความปลอดภัย ความรู้ ทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี


Check Mark Illustration

การอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม

  • เราให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมใต้น้ำเสมอ การทำงานใต้น้ำจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการกำจัดขยะและการใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
Check Mark Illustration

การบริหารความเสี่ยง

  • เราจัดสร้างแผนการจัดการความเสี่ยงในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เพื่อให้การดำเนินงานใต้น้ำมีความเสถียรและสามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม
Check Mark Illustration

การติดตามและการประเมินผล

  • เราจะตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถปรับปรุงนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงานใต้น้ำได้อย่างยอดเยี่ยม

การฝึกอมรมและพัฒนา

  • การพัฒนาทักษะและความรู้ของพนักงานที่ทำงานใต้น้ำเป็นสิ่งสำคัญ การฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเสริมสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญ ความมั่นใจ ส่งผลให้สามารถสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมจึงเป็นนโยบายองค์กรที่มุ่งสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศในงานที่ทำใต้น้ำ


การบำรุงรักษาอุปกรณ์

  • เรายังให้ความสำคัญกับการดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม การมีเสถียรภาพด้านเทคนิค ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การทำงานใต้น้ำของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในทุกสถานการณ์

Our Valuable Client

งานเชื่อมใต้น้ำ

Anode กลางทะเล

งานเชื่อมใต้น้ำ


ทำงานใต้ทะเล

Under water VIDEO

Our Work Under Water

งานตัดเครน

งานตัด

งานปิด Stop Log

งานตัด

งานเชื่อม

ซ่อมแซมถังเก็บน้ำ

Servey Underwater

Submarine

Pipe Line

งานสำรวจและค้นหา

งานตัดเสาเข็มใต้น้ำ

งานดำน้ำ ดูดตะกอน ทราย

ตรวจสอบสภาพในถังน้ำ

เส้นผ่าศูนย์กลาง 42 เมตร สูง 18 เมตร

เพื่อซ่อมสนิมและทำสีใต้น้ำ

งานสำรวจ ทำความสะอาด ตรวจเช็ค

PTT GC

ทุ่น สทร.มาบตาพุด

งานสำรวจท่อส่งน้ำ

จากฝั่งพังงาไปถึงภูเก็ต ระยะทางมากกว่า1,000 เมตร

งานสำรวจและวัดความหนาของท่อส่งน้ำ

Make a difference

งานสำรวจวาว์ลน้ำมัน

งานสำรวจท่อส่งน้ำ

sea Buoy Works

งานทุ่นอุตุนิยมวิทยา สทร.

นำกลับมาบำรุงรักษา

งานทุ่นอุตุนิยมวิทยา สทร.

ติดตั้งใหม่อีกครั้ง

IRPC

งานเปลี่ยนทุ่น

สำรวจทุ่น

ทำความสะอาดทุ่น

ตรวจสอบทุ่น

Paper Texture
Cute Handdrawn Minimalist Paper with Clip

Underwater Projects

1.เชื่อม anode ใต้น้ำ ท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้า BLCP จังหวัดระยอง

2.เชื่อม anode ใต้น้ำ ท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้า Glow จังหวัดระยอง

3.สำรวจ ซ่อมแซม ทำ Wrapping ใต้น้ำโรงไฟฟ้า Glow จังหวัดระยอง

4.งานทำสี Fender ทั้งใต้น้ำและเหนือน้ำ ท่าเรือ RTC

5.เชื่อม anode โรงแยกก๊าซ LNG ปตท มาบตาพุด

6.ตัดแยกเรือเหล็ก ที่จมอยู่บริเวณเขาหน้ายักษ์ จังหวัดพังงา

7.กู้เรือประมงที่ความลึก 70 เมตร จากการประสบอุบัติเหตุ

8.ค้นหาและถ่ายภาพนิ่งเรือ BIG C 5 จากการประสบอุบัติเหตุ

9.ถ่ายวีดีโอใต้น้ำเพื่อตรวจรับงานใต้น้ำในหลายๆแห่ง

10.ตัดเหล็ก Softeye ใต้น้ำ อุโมงค์ส่งน้ำคลองไผ่สิงห์ กทมฯ พระราม4


Paper Texture
Square Frame Illustration
Paper Texture
Cute Handdrawn Minimalist Paper with Clip

Underwater Projects

11.เชื่อม ซ่อมโป๊ะที่อ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี

12.ตัดเสาปูนหุ้มเหล็ก ที่อ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี

13.เชื่อมโครงรับยางกันกระแทกใต้น้ำ ท่าเรืออเนกประสงค์ ระนอง

14.ตัดเสาเหล็กใต้น้ำ จังหวัดระนอง

15.สำรวจ ค้นหาเหล็ก ที่ท่าเรือสินค้า จังหวัดชลบุรี

16.ถอนเสาเข็ม ใต้น้ำ ใต้ดิน คลังน้ำมัน PSP มหาชัย

17.ตัดต่อท่อลมระบายอากาศในท่อบำบัดนำเสียของ กทมฯ ดินแดง

18.ค้นหาและเจาะปูน ปิดปากท่อใต้น้ำ การประปานครหลวง ปทุมธานี

19.ดูดทราย ดูดโคลนบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง LCB1

20.ปูผ้าNeo Tecktire เพื่อทำ Water Break ท่าเรือ A-0 แหลมฉบัง


Paper Texture
Square Frame Illustration
Paper Texture
Cute Handdrawn Minimalist Paper with Clip

Underwater Projects

Paper Texture

21.เชื่อมทุ่นลอยน้ำ เพื่อทำโป๊ะลอยน้ำขนาดใหญ่ จังหวัดภูเก็ต

22.ตัดเหล็กและทำลายปูน ภายในสถานีสูบน้ำสถานฑูตอินโดนีเซีย

23.ค้นหาตะแกรงเหล็ก ปิดฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย

24.Wrapping และซ่อมสีเสา โรงแยกก๊าซ LNG ปตท.

25.ตรวจสอบ Corrosion และซ่อมด้วยสาร Eproxy

26.เชื่อโครงสร้างใต้น้ำเพื่อทำ Slipway จังหวัดกาญจนบุรี

27.จัดทำโครงสร้างฐานรองรับ Lift Pit Condo

28.ค้นหาและกู้เครื่องจักรนิคมอุตสาหกรรม 5แห่ง (น้ำท่วม2554)

29.เชื่อม Amode ท่าเทียบใหม่ CUEL (Sub โปทีม)

30.ตัดเสาใต้น้ำ เพื่อทำท่ารับเรือ OPV ท่าแหลมเทียน กองทัพเรือไทย

Square Frame Illustration
Paper Texture
Cute Handdrawn Minimalist Paper with Clip

Underwater Projects

Paper Texture

31.เชื่อมทำโครงสร้างรับแบบ Jetty Thai Oil

32.เชื่อมทำโครงสร้างรับแบบ แม่น้ำเจ้าพระยา (รถไฟฟ้าสายสีม่วง)

33.ขุดลอกและเทคอนกรีตใต้น้ำ โครงการสถานีสูบน้ำ การประปาจ.โคราช

34.ริ้อถอนตอม่อในทะเล

35.ตัด Kingpole ใต้น้ำ โครงการสถานีสูบน้ำ การประปาจ.โคราช

36.งานตัดความหนาเสาใต้น้ำ Maptaput Tank Terminal

37.งานตัดต่อเสาขนาด 700 mm. ใต้น้ำ ปตท.

38.งานตัดเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือ ปตท. จังหวัดสงขลา

39.ติดตั้งและซ่อม Guide Rail สถานีควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงและจตุจักร

40.Wrapping รอยต่อเสาคอนกรีต ท่าเรือสยามคอมเมอร์เชียลซีพอร์ต

Square Frame Illustration
Paper Texture
Cute Handdrawn Minimalist Paper with Clip

Underwater Projects

41.ติดตั้ง Anode ท่อก๊าซธรรมชาติใต้น้ำ (ใต้ดิน) โรงไฟฟ้าขนอม

42.ตัดเครนยกตู้สินค้าที่ประสบอุบัติเหตุตกน้ำ สยามคอมเมอร์เชียลซีพอร์ต

43.ตัดต่อเสาเหล็กใต้น้ำที่ขนถ่าย PTTGC

44.Wrapping ท่าเทียบเรือ IRPC

45.ตรวจสอบรอยรั่ว SPM และจัดการแก้ไขหยุดการรั่วไหล

46.Wrapping เพื่อทดสอบท่าเรือคลังน้ำมัน ศรีราชา

47.จัดการระบบป้องกันสนิมท่อก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าขนอม

นอกจากนี้เรายังมีงานอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึง และยังรอคุณได้มาค้นพบ

ศึกษางานของเราเพิ่มเติมได้ที่Facebook

หรือจะทิ้งข้อความสอบถามไว้ทาง Line ก็ได้ตลอดค่ะ ขอบอกว่า..

นายช่างใจดีมาก...


Simple Facebook Icon
Paper Texture
Square Frame Illustration

Talk to Us

(+66) 038 436 297, (+66) 08 1554 4540

Line ID : deepseaman

deep_sea2005@hotmail.com

194/1 M.10 Bangsarah Sattahip Chonburi 20250

Simple Facebook Icon
Qr Code Place Scan Me Frame